Hledat

Záchytné systémy proti pádu osob VERTIC

143096

Singing Rock patří již několik let mezi přední světové výrobce osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Nezaměřujeme se však pouze na výrobu těchto prostředků, ale také na celou škálu dalších aktivit, které s bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou úzce souvisí. Mezi tyto aktivity patří např. školení, vzdělávací programy a osvěta. Protože naše společnost chce poskytovat v oblasti ochrany osob proti pádu z výšky a nad volnou hloubkou skutečně komplexní služby, snažíme se stále přicházet s inovacemi, které by toto naše snažení potvrzovaly. Jednou z těchto činností je nabídka realizací záchytných systémů proti pádu osob z výšky.

143104

Záchytné systémy proti pádu osob jsou trvale instalovaná zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instalují se na střechách budov, ochozech, stožárech, komínech, ve výrobních halách apod., prostě všude tam, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází. Podle způsobu použití se záchytný systém dělí na horizontální, vertikální nebo kombinované. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné záchytné systémy instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující. Zajištění ochrany osob pracujících ve výškách odpovídajícími prostředky ukládají zaměstnavatelům a majitelům budov evropské i národní legislativní normy. Použití záchytných systémů proti pádu osob je jedním z možných řešení.

Singing Rock nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti záchytných systémů. Ačkoliv nejsme přímými výrobci žádného ze záchytných systémů, jsme schopni dodat řešení předních světových producentů. Naším hlavním dodavatelem záchytných systémů je francouzská společnost VERTIC spadající pod Delta Plus Systems.

Realizace projektu záchytného systému proti pádu osob ze strany naší společnosti spočívá v několika na sebe navazujících krocích:

  1. zjištění požadavků klienta, tedy konkrétního účelu, předpokládaného způsobu použití systému, zamýšleného počtu pracovníků, kteří budou systém používat atd.
  2. analýza rizik, navržení vhodného systému a metodiku pohybu a práce řešíme vždy pro konkrétní projekt.
  3. návrh řešení, konzultace s dodavateli, upřesňování technických detailů, zákaznický servis na míru, cenová tvorba a poskytnutí veškerých podkladů, potřebných pro realizaci (výkresová dokumentace).
  4. montáž systémů je zajišťována přímo pracovníky Singing Rock, kteří jsou proškolení a mají na tyto montáže certifikaci.

Nabídku záchytných systémů dělíme do dvou základních kategorií, které se v praxi často prolínají a kombinují:

Singing Rock je schopen dodat rovněž nezbytné prostředky osobní ochrany proti pádu vlastní výroby (zachycovací postroje, tlumiče pádu, lanyardy, karabiny apod.), bez kterých není možné záchytný systém používat. Samozřejmou součástí dodávky jsou školení příslušných pracovníků – uživatelů systému, pravidelné revize a servis systému, které jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy.

143105

Naši odborníci jsou připraveni představit vám jednotlivé nabízené systémy, podrobně vás seznámit s širokými možnostmi použití záchytnách systémů a navrhnout optimální řešení na základě vašich konkrétních požadavků. Mezi naše klienty se řadí například Škoda Transportation, Dopravní podnik města Brna, společnost Faurecia nebo Pražská energetika ad. Najdeme vhodné řešení i pro vás.

Pokud vás naše nabídka záchytných systémů proti pádu osob zaujala, kontaktujte našeho obchodního zástupce Ondřeje Šnopla.

Ondřej Šnopl
obchodní zástupce
SINGING ROCK s.r.o.
Mob.: +420 604 221 961
Tel.: +420 481 585 007
E-mail: ondrej.snopl@singingrock.cz