Hledat

Naše služby

Komplexní návrh BOZP pro práce ve výškách

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí a širokým záběrem ve světě BOZP pro práce ve výškách, nad volnou hloubkou a ve stísněných prostorách. Nabízíme komplexní, profesionální řešení na nejvyšší možné světové úrovni pro vás, váš tým nebo vaše pracoviště.

171386

Návrh vhodného záchytného systému

Návštěva vašeho provozu nebo místa, kde se pohybují osoby ve výškách, nad volnou hloubkou nebo ve stísněných prostorech. Komplexní pohled a z něho vyplývající rizika, postupy, záchytný systém, školení, OOPP, vyproštění a další opatření.

Montáž

Montáž zajišťuje kvalifikovaná firma proškolená pro práce ve výškách, a to i v rámci lanového přístupu – dvoulanová technika. Samozřejmostí jsou i potřebná školení pro užívání vysokozdvižných plošin. Disponujeme školením dle §4, vyhláška ČÚBP č.50/1978 sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Naši montážníci byli proškoleni na instalace a provádění revizních prohlídek výrobcem a mohou se prokázat certifikátem. Jsme schopni rychle a efektivně reagovat na požadavky a přání zákazníků. 

171388

Vstupní revize

Po ukončení instalace provede montážní firma vstupní revizi a vystaví revizní list, který je součástí dokumentů pro kompletní předání díla.

Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace je nedílnou součástí při předání kompletního díla. Výkresy dodáváme ve formátu PDF nebo DWG. U složitějších a technicky náročných instalací dodáváme výkresy s detailním rozkreslením komponentů a jejich kotvení.  171722

Dodání vhodných OOPP

Jako výrobci s dlouholetými zkušenostmi s OOPP pro práce ve výškách a ve spolupráci s našimi kvalifikovanými instruktory vám nabídneme vhodné OOPP, kompatibilní se systémem pro zachycení pádu osob.

Periodické revizní prohlídky

Náš servisní tým je proškolen a certifikován výrobcem, pro provádění periodických prohlídek na námi nainstalované záchytné systémy.

171389

Konzultace

Bezplatná konzultace a poradenství pro zajišťování osob a rizikových míst.

Ondřej Šnopl
obchodní zástupce
SINGING ROCK s.r.o.
Mob.: +420 604 221 961
Tel.: +420 481 585 007
E-mail: ondrej.snopl@singingrock.cz