Hledat

WHISTLEBLOWING

174281

Máš podezření, že se v Singing Rocku někdo chová neeticky nebo dokonce protiprávně? Využij whistleblowing kanál holdingu BR Group. Všechna oznámení řeší Barbora Matlengová, která je příslušnou osobou ve firmách holdingu BR Group a je vázána mlčenlivostí o tvojí identitě.

Jak poslat oznámení

Zaměstnanci nebo statutární orgány společnosti

  1. prostřednictvím platformy vnitřního oznamovacího systému dostupné v mobilní aplikaci Munipolis, nebo na internetové platformě Munipolis www.nntb.cz/c/rx7mts75, a to po vyplnění formuláře nebo nahráním hlasové zprávy, kde Oznamovatel nahraje své oznámení, případně připojí přílohy související s Oznámením. K odesláním oznámení dojde kliknutím na tlačítko ODESLAT („Platforma“).
  2. telefonicky na telefonní lince +420234723079, kterou technicky zajišťuje společnost FaceUp. Hlasová zpráva bude po nahrání předána Příslušné osobě a do SMS bude Oznamovateli zaslán klíč k jeho Oznámení. S využitím klíče může Oznamovatel sledovat Oznámení a komunikovat s Příslušnou osobou na internetové platformě MUNIPOLIS.
  3. osobně na základě vyžádání přímo v kanceláři Příslušné osoby na adrese sídla BR Group a.s., nebo vyžádáním prostřednictvím kterékoliv z oznamovacích platforem, s uvedením kontaktních údajů. (Barbora Matlengová - BR Group a.s., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava)

Externí partneři (odběratelé, dodavatelé a jiné osoby)

  1. písemně prostřednictvím e-mailu whistleblowing@brgroup.cz.
  2. na internetové platformě Munipolis www.nntb.cz/c/rx7mts75.
  3. telefonicky na telefonní lince +420234723079, kterou technicky zajišťuje společnost FaceUp. Hlasová zpráva bude po nahrání předána Příslušné osobě a do SMS bude Oznamovateli zaslán klíč k jeho Oznámení. S využitím klíče může Oznamovatel sledovat Oznámení a komunikovat s Příslušnou osobou na internetové platformě MUNIPOLIS.
  4. osobně na základě vyžádání v kanceláři Příslušné osoby na adrese sídla BR Group a.s., nebo vyžádáním prostřednictvím kterékoliv z oznamovacích platforem s uvedením kontaktních údajů. (Barbora Matlengová - BR Group a.s., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava)

Více informací se dozvíš v dokumentu - Interní pravidla společnosti o oznamování protiprávního jednání a ochraně oznamovatele.