Hledat

Jaký je rozdíl mezi STATIC R44 a STATIC R44 NFPA?

143283Lana STATIC R44 jsou certifikována pouze podle evropské normy EN 1891, zatímco lana STATIC R44 NFPA splňují dodatečně i severoamerický standard NFPA 1983 (2012) Technical Use “T” (STATIC R44 NFPA 13 splňuje pouze NFPA standard – General use “G” a nikoliv EN 1891).

Aby lano splnilo NFPA standard, musí být statický průtah v rozmezí 1-10 % při 10 % MBS (Minimum Breaking Stenght - pevnosti). Navíc je povinnost uvádět i hodnoty průtahu při zatížení 1,35 kN (300 lbs), 2,7 kN (600 lbs) a 4,4 kN (1,000 lbs) pro snadnější orientaci uživatele při výběru lana. U lan certifikovaný jen podle EN 1891 je jádro během procesu výroby předsrážené, což lanu zaručuje, že se již nebude tolik srážet po kontaktu s vodou, avšak na úkor jeho statičnosti. Takto vyráběné lano by požadavky na průtah u NFPA normy nesplnilo, a proto tento krok předsrážení při výrobě vynecháváme. Díky tomu je lano statičtější, ale při použití se může více srazit (8-10 %).

V neposlední řadě, je NFPA certifikace v některých zemích (hlavně severní a jižní Ameriky) vyžadována.