Hledat

SINGING ROCK - SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

137562Od prosince roku 2000 má SINGING ROCK systém řízení kvality certifikovaný podle požadavků normy ISO 9001 s ohledem na speciální požadavky pro vývoj, výrobu a prodej osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky (Modul D nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425) a školící a konzultační služby v oblasti zabezpečení osob proti pádu z výšky.

Náš systém řízení kvality, stejně jako naše výrobky, certifikuje certifikační orgán č. 3125 a zároveň oznámený subjekt č. 1019 – VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice.

Norma ISO 9001
ISO 9001 je mezinárodní norma složená výhradně z požadavků na systém řízení kvality. Zařazení těchto požadavků do řízení firemních procesů a jejich naplňování pomáhá organizaci lépe uspokojovat potřeby zákazníků a tím dosahovat svých podnikatelských cílů.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425
Toto nařízení upravuje vývoj, výrobu a prodej osobních ochranných prostředků.

Modul D tohoto nařízení vyžaduje vytvoření a certifikaci systému kvality nutného pro vývoj, výrobu a prodej pro výrobu osobních ochranných prostředků.

V ČERVENCI 2018 SINGING ROCK s.r.o. úspěšně prošel re-certifikačním auditem svého systému řízení kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016. S ohledem na vývoj, výrobu a prodej OOP proti pádu z výšky a přileb, školící a konzultační služby v oblasti zabezpečení osob proti pádu z výšky a zároveň prošel úspěšným auditem systému zabezpečování kvality výroby dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425.

Certifikáty ke stažení: