Hledat

SINGING ROCK - SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

162530Od prosince roku 2000 má SINGING ROCK systém řízení kvality certifikovaný podle požadavků normy ISO 9001 s ohledem na speciální požadavky pro vývoj, výrobu a prodej osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky (Modul D nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425) a školící a konzultační služby v oblasti zabezpečení osob proti pádu z výšky. 

Náš systém řízení kvality, stejně jako naše výrobky, certifikuje certifikační orgán č. 3125 a zároveň oznámený subjekt č. 1019 – VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice.

Norma ISO 9001
ISO 9001 je mezinárodní norma složená výhradně z požadavků na systém řízení kvality. Zařazení těchto požadavků do řízení firemních procesů a jejich naplňování pomáhá organizaci lépe uspokojovat potřeby zákazníků a tím dosahovat svých podnikatelských cílů.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425
Toto nařízení upravuje vývoj, výrobu a prodej osobních ochranných prostředků.

Modul D tohoto nařízení vyžaduje vytvoření a certifikaci systému kvality nutného pro vývoj, výrobu a prodej pro výrobu osobních ochranných prostředků.

V červnu 2022 SINGING ROCK s.r.o. opět úspěšně prošel re-certifikačním auditem svého systému řízení kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 s ohledem na vývoj, výrobu a prodej OOP proti pádu z výšky a přileb, školící a konzultační služby v oblasti zabezpečení osob proti pádu z výšky. V předchozím roce 2021 prošel úspěšným auditem systému zabezpečování kvality výroby dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425.

Certifikáty ke stažení: