Polygon Kladno slavnostně otevřen

109585Po finální rekonstrukci bývalé tovární haly hutí Poldi bylo v pátek 21. listopadu 2014 slavnostně otevřeno unikátní výcvikové centrum pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou SINGING ROCK POLYGON KLADNO.

Kladenský POLYGON je již druhým takovým zařízením, které společnost SINGING ROCK provozuje. První POLYGON vznikl
v roce 2007 v sídle společnosti, v podhorské obci Poniklá
v Libereckém kraji. Druhé výcvikové středisko vybudované
v Kladně reaguje na zvyšující se poptávku po odborném školení a přibližuje se nejen klientům z hlavního města a Středních Čech, ale i zájemcům z dalších koutů republiky, pro které je středočeská metropole dostupnější než Krkonoše.

Důvodem pro vybudování obou center je záměr neustále zkvalitňovat služby, které SINGING ROCK výškovým pracovníkům poskytuje. V tomto duchu není SINGING ROCK jen výrobcem a dodavatelem prvotřídního vybavení pro práci a pohyb ve vertikálním světě, ale již několik let také realizátorem odborných školení a poskytovatelem komplexního servisu a řešení v oblasti zajištění pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou.

109583S postupem času přestal první  POLYGON v Poniklé svou kapacitou uspokojovat stoupající zájem o profesionální kurzy, což vedlo k rozhodnutí otevřít další výcvikové středisko. Bývalá tovární hala Poldovky byla díky své poloze, autentickému industriálnímu prostředí a velkým vnitřním prostorám vytipována jako ideální místo pro vybudování druhého školícího centra SINGING ROCK POLYGON.

Hala byla zakoupena v roce 2010 a její celková rekonstrukce trvala čtyři roky. Své prostory zájemcům o školení pro práce ve výškách nabízela ve zkušebním režimu i v průběhu samotné rekonstrukce, nemohla však poskytnout zcela pohodlné prostředí a kompletní zázemí pro všechny pracovní a záchranné situace. Během těchto kurzů realizovaných, řekněme, v bojových podmínkách přestavby byly získány další praktické poznatky o potřebách klientů, které byly využity při dalším vybavování prostoru haly cvičnými překážkami. Ve finální fázi dostal interiér i exteriér nový kabát, do haly bylo instalováno vytápění a podlaha byla pokryta novým odpruženým povrchem. POLYGON KLADNO bude samozřejmě i v budoucnu obměňovat a doplňovat své vybavení podle požadavků klientů a dle vyvíjejících se trendů, v každém případě ale můžeme říci, že v listopadu 2014 byla rekonstrukce haly dokončena a mohlo tedy přijít její oficiální slavnostní otevření pro plný provoz.

109578Slavnostního otevření se vedle pozvané odborné veřejnosti účastnili zástupci Státního úřadu inspekce práce, Hasičského záchranného sboru, Policie, Vězeňské služby, Letecké záchranné služby, stavebních firem a dalších subjektů působících v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách. Na začátku celodenního programu vystoupili ředitel společnosti Singing Rock  s.r.o. Ing. Jiří Hrdina, koordinátor Polygon Teamu Dalibor Plíšek a inspektor ze Státního úřadu inspekce práce Ing. Lukáš Petik. Ve svých úvodních slovech přítomným v krátkosti představili historii a současnost firmy SINGING ROCK, osvětlili činnost školících POLYGONů a zdůraznili význam odborné přípravy pro práci ve výškách. Poté následovalo slavnostní přestřižení pásky a přípitek na zdar nového výcvikového centra.

109581Po úvodním ceremoniálu započal návštěvníky očekávaný doprovodný Technický seminář složený z přednášek a praktických ukázek z oblastí práce a pohybu ve výškách. Lektoři z POLYGON Teamu předvedli komentovanou záchranu pracovníka z výšky a detailně představili Školící systém POLYGON, který je strukturován od základního školení třídy 1 pro pohyb na střechách a konstrukcích až po nejprestižnější školení s mezinárodní certifikací IRATA pro profesionály na nejvyšší úrovni. Dále v programu vystoupili členové Hasičského záchranného sboru ČR s popisem činností HZS a ukázkou záchrany z lanové dráhy, zástupce Letecké záchranné služby Hradec Králové s opravdu poutavou přednáškou na téma "Trauma z visu - mýty a fakta" či delegáti ze Státního úřadu inspekce práce a společností Grimo BOZP s.r.o. a Skanska a.s. s příspěvky na témata kontroly, prevence a bezpečnosti práce ve výškách. Závěrečné příspěvky byly opět především praktického charakteru. Zástupci Policie ČR vedle popisu činností PČR v rámci zásahových jednotek předvedli ukázku pacifikace pachatele pomocí lanové techniky, zásahová jednotka Vězeňské služby ČR zase divákům ukázala zásah proti agresivním vězňům a práci kynologů.

109586Po celý den měli všichni zúčastnění možnost podebatovat nejen mezi sebou ale i s vývojáři ze SINGING ROCKu a lektory z POLYGONu a probrat další možnosti zlepšování vybavení nebo pracovních postupů, čehož mnozí využili. Podle závěrečných ohlasů se akce podařila. Spokojenost panovala jak na straně organizátorů a vystupujících, tak mezi návštěvníky z řad odborné veřejnosti, a my doufáme, že se v kladenském POLYGONu ve stejně pohodové atmosféře a hojném počtu setkáme na některé z dalších akcí. POLYGONu KLADNO přejeme mnoho spokojených proškolených klientů a jim pohodu a bezpečí při práci ve výškách.

Safety first!
SINGING ROCK & POLYGON Team

POLYGON KLADNO Opening:Z médií: