Hledat

Permanentní záchytné systémy

Singing Rock patří již několik let mezi přední světové výrobce osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Nezaměřuje se však pouze na výrobu těchto prostředků, ale také na celou škálu dalších aktivit, které s bezpečností práce ve výškách a nad volnou hloubkou úzce souvisí. Mezi tyto aktivity patří např. školení, vzdělávací programy a osvěta. Protože naše společnost chce poskytovat v oblasti ochrany osob proti pádu z výšky a nad volnou hloubkou skutečně komplexní služby, snažíme se stále přicházet s inovacemi, které by toto naše snažení potvrzovaly. Jednou ze zajímavých novinek je nabídka realizací tzv. permanentních záchytných systémů.

137047

Permanentní záchytné systémy (PZS) jsou trvale instalovaná zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instalují se na střechách budov, ochozech, stožárech, komínech, ve výrobních halách apod., prostě všude tam, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází. Podle způsobu použití se PZS dělí na horizontální, vertikální nebo kombinované. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné PZS instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující. Zajištění ochrany osob pracujících ve výškách odpovídajícími prostředky ukládají zaměstnavatelům a majitelům budov evropské i národní legislativní normy. Použití PZS je jedním z možných řešení.

Singing Rock nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti permanentních záchytných systémů. Ačkoliv nejsme přímými výrobci žádného z PZS, jsme schopni dodat řešení předních světových producentů. Naším hlavním dodavatelem PZS je francouzská společnost VERTIC nabízející tyty způsoby zajištění:

Zabezpečení na střeše

Altiligne – kotevní sloupky a vodící nerezové lanko, které zajišťuje volnost pohybu po celé dráze zařízení, bez potřeby odpojení jistícího jezdce od vedení.

137048

Batiligne – kotevní sloupky a vodící nerezové lanko, které zajišťuje volnost pohybu po celé dráze zařízení, bez potřeby odpojení karabiny od vedení.

137049

Altilisse – zábradlí (prostředek kolektivní ochrany) samonosné, volně stojící zábradlí v různých provedeních, ať už sklopné nebo s možností přidělání na parapet nebo ocelový podklad a další způsoby uchycení.

137052

Zabezpečení pro výrobní zónu

Altirail – horizontální, vodící kolejnice, kterou je možné přidělat kamkoliv, kde je potřeba zajistit osoby před pádem z výšky nebo nad volnou hloubkou. Speciálně navrženo pro práci pod napnutím a zatížením, vhodné pro pády v omezeném prostoru.

137053

Altiligne – vodící nerezové lanko, které zajišťuje volnost pohybu po celé dráze zařízení, bez potřeby odpojení jistícího jezdce od vedení.

137054

Zabezpečení přístupu

Vertiligne – vertikální, vodící, nerezové lanko s jezdcem pro bezpečný výstup i sestup. Možné uchytit na různé profily žebříků i na dvouvětvý žebřík, bez přerušení a nutnosti odpojení od systému.

137055

Vertirail – vertikální, vodící kolejnice s jezdcem pro bezpečný výstup i sestup. Ideální systém pro výstup do požadované výšky.

137056

Zabezpečení – řešení na míru

Combirail – vodící kolejnice pro horizontální i vertikální systémy zároveň, o sklonu až 180º s dvousměrným zachycovačem pádu. Speciálně navrženo pro práci v tahu nebo pod zatížením.

137057

Horizontální záchranné vedení s velkým rozpětím – Altiligne i Altirail s možností uchycení ve větších vzdálenostech.

137058

Realizace projektu PZS ze strany naší společnosti spočívá v několika na sebe navazujících krocích:

  1. zjištění požadavků klienta, tedy konkrétního účelu, předpokládaného způsobu použití systému, zamýšleného počtu pracovníků, kteří budou systém používat atd.
  2. analýza rizik, navržení vhodného systému a metodiku pohybu a práce řešíme vždy pro konkrétní projekt.
  3. návrh řešení, konzultace s dodavateli, upřesňování technických detailů, zákaznický servis na míru, cenová tvorba a poskytnutí veškerých podkladů, potřebných pro realizaci (výkresová dokumentace).
  4. montáž systémů je zajišťována přímo pracovníky Singing Rock, kteří jsou proškolení a mají na tyto montáže certifikaci.

Singing Rock je schopen dodat rovněž nezbytné prostředky osobní ochrany proti pádu vlastní výroby (zachycovací postroje, tlumiče pádu, lanyardy, karabiny apod.), bez kterých není možné permanentní záchytný systém používat. Samozřejmou součástí dodávky jsou školení příslušných pracovníků – uživatelů systému, pravidelné revize a servis systému, které jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy.

Naši odborníci jsou připraveni představit vám jednotlivé nabízené systémy, podrobně vás seznámit s širokými možnostmi použití PZS a navrhnout optimální řešení na základě vašich konkrétních požadavků.

Pokud vás naše nabídka PZS zaujala, podívejte se na náš leaflet s dodatečnými informacemi k jednotlivým systémům nebo kontaktujte našeho obchodního zástupce Ondřeje Šnopla.

Kontaktujte nás

Ondřej Šnopl
obchodní zástupce
SINGING ROCK s.r.o.
Mob.: +420 604 221 961
Tel.: +420 481 585 007
E-mail: ondrej.snopl@singingrock.cz