Hledat

Mezinárodní technické sympozium pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 2018

132021Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2018 se ve výcvikovém středisku pro práce ve výškách Polygon SINGING ROCK Kladno konalo 4. Mezinárodní technické sympozium, pro letošní rok s tématem: Energetika, telekomunikace a vysokozdvižné plošiny. Téma bylo pojednáno s přesahem ke komplexním otázkám souvisejícím s oblastí BOZP jako jsou přístupy při údržbě objektů, konstrukcí a zařízení, přístupy na střechy a trafostanice a další stavební činnosti.

Dvoudenní akce s vysokou odbornou úrovní se letos účastnilo přes 100 posluchačů, kteří si mohli vyslechnout přednášky celkem 19 přednášejících ze 4 zemí a také jeden panel věnovaný diskusi nad předem zaslanými dotazy. Některé přednášky byly doplněny také praktickými ukázkami pohybu ve výškách a záchran, pro něž prostory Polygonu poskytly ideální podmínky.

Mezi zúčastněnými byly zástupci větších i menších společností, které se aktivně zabývají problematikou zajištění bezpečnosti práce osob. Nechyběly ani zástupci státních institucí, například Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který se mezi jinými zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob vyplývajících z pracovních činností a zlepšováním kvality pracovního života.

V rámci této akce se opět kladenský polygon stal místem setkání profesionálů ze stavebního sektoru, IZS a dalších specialistů z oblasti výškových prací a BOZP. Neskromně si troufneme tvrdit, že letošní sympozium opět obohatilo všechny zúčastněné o důležité a zajímavé informace z oblasti BOZP pro práce ve výškách a podpořilo další rozvoj tohoto oboru.

  • chcete-li se o uplynulém sympoziu dovědět více, přečtěte si podrobný report od mediálního partnera akce, kterým byl portál BOZPprofi.cz
Těšíme se na setkání na dalším ročníku!
SINGING ROCK & POLYGON Singing Rock


Mezinárodní technické sympozium, Kladno, 28.2. - 1.3. 2018


Další novinky

Singing Rock STEEL 21

Singing Rock STEEL 21

SINGING ROCK a SAMBAR vás zvou na otevřené Mistrovství České republiky v průmyslovém lezení Singing Rock STEEL, které se koná v Kladně o víkendu 6.-7. listopadu 2021...
A+A 2021

A+A 2021

Navštivte nás na největším a nejdůležitějším mezinárodním veletrhu v oblasti bezpečnosti práce A+A, který se koná ve dnech 26. - 29. října 2021 v německém Düsseldorfu. SINGING ROCK najdete v hale 6, ve stánku B65...