Hledat

Mezinárodní technické sympozium pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 2018

132021Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2018 se ve výcvikovém středisku pro práce ve výškách Polygon SINGING ROCK Kladno konalo 4. Mezinárodní technické sympozium, pro letošní rok s tématem: Energetika, telekomunikace a vysokozdvižné plošiny. Téma bylo pojednáno s přesahem ke komplexním otázkám souvisejícím s oblastí BOZP jako jsou přístupy při údržbě objektů, konstrukcí a zařízení, přístupy na střechy a trafostanice a další stavební činnosti.

Dvoudenní akce s vysokou odbornou úrovní se letos účastnilo přes 100 posluchačů, kteří si mohli vyslechnout přednášky celkem 19 přednášejících ze 4 zemí a také jeden panel věnovaný diskusi nad předem zaslanými dotazy. Některé přednášky byly doplněny také praktickými ukázkami pohybu ve výškách a záchran, pro něž prostory Polygonu poskytly ideální podmínky.

Mezi zúčastněnými byly zástupci větších i menších společností, které se aktivně zabývají problematikou zajištění bezpečnosti práce osob. Nechyběly ani zástupci státních institucí, například Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který se mezi jinými zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob vyplývajících z pracovních činností a zlepšováním kvality pracovního života.

V rámci této akce se opět kladenský polygon stal místem setkání profesionálů ze stavebního sektoru, IZS a dalších specialistů z oblasti výškových prací a BOZP. Neskromně si troufneme tvrdit, že letošní sympozium opět obohatilo všechny zúčastněné o důležité a zajímavé informace z oblasti BOZP pro práce ve výškách a podpořilo další rozvoj tohoto oboru.

  • chcete-li se o uplynulém sympoziu dovědět více, přečtěte si podrobný report od mediálního partnera akce, kterým byl portál BOZPprofi.cz
Těšíme se na setkání na dalším ročníku!
SINGING ROCK & POLYGON Singing Rock


Mezinárodní technické sympozium, Kladno, 28.2. - 1.3. 2018


Další novinky

Český tým 5. na Rescue Great Day 2024

Český tým 5. na Rescue Great Day 2024

Sevilla na konci dubna hostila mezinárodní soutěž záchranářů Rescue Great Day, ve které skončil tým Rescue Czech Republic na 5. místě. 
Singing Rock STEEL 23

Singing Rock STEEL 23

Podívej se na výsledky, fotky a video z otevřeného Mistrovství ČR v průmyslovém lezení Singing Rock STEEL, které se konalo o víkendu 10. - 12. listopadu 2023 na kladenském polygonu.