Hledat

Mezinárodní technické sympozium pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 2017

126842Letošní Mezinárodní technické sympozium pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou organizované firmou SINGING ROCK a sdružením SPOLEČNÁ VIZE proběhlo ve dnech 21. a 22. února 2017. Setkání se opět uskutečnilo v prostorách výcvikového střediska pro práce ve výškách POLYGON Singing Rock v Kladně.

Hlavním tématem
sympozia, které bylo v kladenském Polygonu už třetí akcí tohoto druhu (sympozium navazovalo na technické semináře z listopadu 2014 a února 2016), bylo "zajišťování bezpečnosti práce ve výškách - na šikmých a rovných plochách".

Během dvou dnů se před stovkou účastníků vystřídala více jak desítka odborníků z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa. Z jejich příspěvků můžeme namátkově vybrat: úlohu a postavení kontrolních orgánů inspekce práce při zajišťování BOZP při práci ve výškách v ČR, právní úpravy BOZP ve výškách na Slovensku a Rakousku, představení a výsledky výzkumu EPCRA (Evropská profesionální certifikace pro lanové přístupy) nebo použití záchytných a lešeňových systémů v praxi.

S velkým ohlasem se setkala moderovaná diskuze, ve které zástupci MPSV, VÚBP, ČKAIT, Singing Rocku a odborný lektor s dlouholetými zkušenostmi inspektora OIP odpovídali na předem zaslané otázky účastníků sympozia, které byly v průběhu debaty doplňovány dalšími spontánními dotazy z řad publika.

Letošní technické sympozium v Kladně se opět stalo místem setkání profesionálů ze stavebního sektoru, IZS a dalších specialistů z oblasti výškových prací a BOZP a bezpochyby napomohlo dalšímu rozvoji oboru BOZP pro práce ve výškách.

Těšíme se na další akci.
Team POLYGON Singing Rock

Mezinárodní technické sympozium, Kladno, 21.-22. 2. 2017


Další novinky

Grimpday 2024

Grimpday 2024

Zlatý úspěch českých hasičů z Královéhradeckého kraje. Předčili světovou špičku v soutěži mezinárodních záchranných týmů na soutěži Grimpday v Belgii.
Český tým 5. na Rescue Great Day 2024

Český tým 5. na Rescue Great Day 2024

Sevilla na konci dubna hostila mezinárodní soutěž záchranářů Rescue Great Day, ve které skončil tým Rescue Czech Republic na 5. místě.