Hledat

COVID-19 a dezinfekce vybavení

141298
Na základě četných žádostí vydáváme prohlášení ohledně možných dezinfekčních prostředků proti koronaviru SARS-CoV-2.

Ethanol

 • Momentálně nejlépe dostupná desinfekce s vysokým destruktivním účinkem proti koronaviru v naší oblasti má následující složení: 83% denaturovaný ethanol; 11,3% destilovaná voda, 4,2% peroxid vodíku (3 %) a 1,5% glycerol.
 • Opakované testy, které byly provedeny ponořením textilií do výše uvedeného roztoku a jejich následným vysušením na vzduchu, neprokázali žádné snížení pevnosti těchto textilií.
 • Nicméně nedoporučujeme aplikovat tento postup více než 10krát.

Isopropanol

 • Vzhledem k podobným vlastnostem a testům, jež byly provedeny některými výrobci, isopropanol nebo isopropylakohol může být použitý k desinfekci. Na materiály vystavené tomuto působení neměl isopropanol významný degenerativní efekt.
 • Nedoporučujeme aplikovat tento postup více než 10krát.

Horká voda

 • Výsledky testů publikované v Dodatku článku, který vydal Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe 2020; publikováno online 2. dubna., indikují vysokou citlivost viru na teplo. Přítomnost viru není zjistitelná po 30 minutách v 56 ˚C horké vodě.
 • Na základě studie „Effects of Pathogen Decontamination on the Strength of Climbing Rope and Harness Equipment” provedenou by U.S. Department of Agriculture, Forest Service, National Technology and Development Program, je možné zvýšit teplotu vody na 55 ˚C při praní, aniž by došlo k poškození textilního vybavení.
 • Doporučujeme používat vodu o teplotě 55 ˚C pro bezpečnou desinfekci vybavení z polyamidu a polyesteru nebo kovových komponentů.
 • Tento postup nesmí být použit na vybavení vyrobené z materiálu HMPE (Dyneema®, Spectra®, Dynex® nebo jim podobné).

Mýdlo na ruce

Sušení na vzduchu

Roztok manganistanu draselného nebo amonných solí

 • Ačkoli Singing Rock doporučuje používat k omývání roztok manganistanu draselného nebo amonných solí v návodu k použití, nezaručujeme jistý desinfekční efekt vzhledem k nedostatku vědecky podložených studií.
 • Tudíž Singing Rock nedoporučuje používat výše uvedené prostředky k desinfekci proti SARS CoV-2.
Výše zmíněné desinfekční postupy jsou pouze doporučení. Singing Rock nepřebírá žádnou zodpovědnost za nesprávné používání vybavení. Singing Rock připomíná, že uživatel musí zkontrolovat své vybavení před jeho použitím. V případě jakýchkoli pochybností o svém vybavení jej neprodleně přestaňte používat.

Další novinky

Singing Rock STEEL 19 - video, fotky, výsledky

Singing Rock STEEL 19 - video, fotky, výsledky

Prohlédněte si fotky z otevřeného Mistrovství ČR v průmyslovém lezení "Singing Rock STEEL", které se konalo v Kladně o víkendu 30. listopadu - 1. prosince 2019...
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Využijte projekt POVEZ II a získejte dotace na školení svých zaměstnanců pro práce ve výškách, stromolezení, periodické prohlídky OOPP a dokonce i na mezinárodně uznávané školení IRATA...