Hledat

Výměna destičkových via ferratových setů

126139Jak možná víte, situace na evropském trhu s via ferratovými sety je v poslední době velmi komplikovaná, různí výrobci vyměňují své sety z různých důvodů.

V reakci na tuto situaci jsme se začali věnovat této problematice a po sérii provedených testů jsme se rozhodli pro dobrovolnou výměnu destičkových setů Singing Rock.

Ač nové (neopotřebované) destičkové sety Singing Rock splňují veškeré požadavky současné normy EN 958, může se jejich funkčnost s opotřebením měnit.

Provedli jsme sérii testů na použitých setech s různým stupněm opotřebení. Extrémně opotřebené sety vykazovaly značný nárůst rázové síly. Zároveň může opotřebením naopak klesnout pevnost lanyardů do té míry, že by mohlo dojít k úplnému selhání via ferrata setu. 

V souvislosti s prohlášením bezpečnostní komise UIAA ohledně fungování použitých a opotřebovaných destičkových via ferratových setů jsme se rozhodli stejně jako ostatní světoví výrobci (Edelrid, Mammut, Salewa) zdarma vyměnit destičkové via ferratové sety.

Bezpečnost uživatelů je pro nás prioritou.

Pokud vlastníte některý z níže uvedených typů destičkových ferratových setů, prosíme vás o zaslání na adresu výrobce nebo nejbližšího prodejce. Destičkový ferratový set vám bude vyměněn za párací tlumič s lanyardy v případě, že splňuje následující podmínky:

  • Destičkový ferratový set nezachytil pád.
  • Destičkový ferratový set není starší 10 let od data výroby.
  • U destičkového ferratového setu neuběhlo 5 let od data prvního použití.
  • Destičkový ferratový set není zjevně poškozen, tak, že by byl evidentně nefunkční.
  • Sety s prošlou životnosti doporučujeme ihned vyřadit z použití.

Pro detailnější informace, prosíme o pečlivé přečtení uvedeného PŘEHLEDU VIA FERRATOVÝCH SETŮ SINGING ROCK (údaje z dubna 2013).

98551


SINGING ROCK jakožto výrobce via ferratových setů v minulosti provedl velké množství zkoušek s různými typy brzdných destiček v kombinaci s různými typy lan. Na trhu existují dva druhy destiček:

97999
Testy provedené s destičkou typu A prokázaly poměrně velkou nestabilitu v rázové síle naměřené při zkoušce podle normy EN958. Proto jsme nikdy toto řešení nepoužívali.

97998Destička typu B vykazuje lepší stabilitu výsledků rázové síly jak u nových setů, tak u setů starších či opotřebovaných. 

Tyto sety vyráběl Singing Rock do července 2009.

V roce 2009 jsme poprvé použili párací popruh, který naopak vykazuje velmi dobrou stabilitu, pokud jde o rázovou sílu při dynamické zkoušce, a to po celou dobu životnosti. Proto jsme v té době úplně zastavili výrobu setů na principu tření lana v destičce.


V případě jakýchkoliv dotazů týkající se destičkových via ferratových setů, nás prosím kontaktuje na info@singingrock.cz nebo telefonicky na čísle +420 481 585 007. 

Omlouváme se za komplikace s tím spojené, nicméně opět zdůrazňujeme - bezpečnost uživatelů je pro nás prioritou.

SINGING ROCK Team
(duben 2013)