Hledat

Spony

Spona funguje na principu samosvorného efektu, kdy při zatížení se jednotlivé procházející popruhy navzájem tlačí proti jednotlivým částem spony a vznikající třecí síla, která je tím větší čím větší zatížení popruhy nesou, zamezuje popruhům se vzhledem k sobě a ke sponě pohybovat.

SPEED spona

Rychlospona, kterou je možné obsluhovat ve zlomku sekundy při zachování maximální bezpečnosti.

 • snadná manipulace a rychlé uvolnění 111113
 • kompaktní a odolná
 • bezpečnostní uvolnění dvěma prsty
 • nemožno otevřít pod zatížením
 • nemožno uzavřít, pokud je popruh přetočen
 • vyrobena z oceli
 • nízká hmotnost
 • šířka popruhu do 45 mm
 • pevnost 18 kN

Rock&Lock spona

Patentovaná spona od SINGING ROCKU.

68748
 • Jednoduchá manipulace se sponou: Pootočením spony lze uvolnit sevření popruhu.
 • Rychlé zapínání: Provléknutí smyčky skrz sponu a zapnutí popruhu proběhne velmi lehce.
 • Výhodná funkce: Systém Rock&Lock umožňuje oblékat úvazek rychle a bezpečně i s připnutými mačkami anebo lyžemi.
 • Zdvojená bezpečnost: Zapnutý popruh nelze samovolně vyvléci ze spony, konec popruhu je zesílený a nechtěné uvolnění spony je vyloučeno.
 • Nízká hmotnost a vysoká pevnost: Spona splňuje požadavky EN12277, výrobky jsou certifikovány CE 0123 v systému ISO 9001.
 • Vynikající funkčnost za každého počasí: Spona spolehlivě pracuje i s mokrým anebo zmrzlým popruhem.
 • Je to tak jednoduché:
  1. Vytvořte smyčku na popruhu.
  2. Navlečte smyčku na otevřenou příčku horního rámečku spony.
  3. Utáhněte.

Easy-lock spona

Unikátní spona s pohyblivou příčkou. 111118

 • snadné nastavení
 • v souladu s přísnými americkými standardy (ANSI, NFPA)
 • minimální pevnost 17,2 kN
 • při nastavovánéí popruh ve sponě optimálně prokluzuje
 • konstrukce spony zaručuje dlouhodobé fungování a efektivitu (snadné uvolňování a zapínání, dokonce i když je popruh špinavý a tuhý)
 • odolnost vůči korozi je testována nástřikem v solné komoře po dobu 48 hodin

Jednoduchá spona (single spona)

68745 Jde o nejznámější a nejužívanější typ spony. Pokud máte tento typ na svém úvazku je třeba si dávat pozor především na správné provlečení spony, tj. provléknout popruh oběma otvory jedním směrem, otočit okolo druhé příčky spony a provléknout prvním (proto širším) otvorem zpět. Při nepozornosti a nedbalé kontrole může lezec zapomenout provléknou popruh sponou zpět a koleduje si o problém, neboť takto, podotýkám, že ŠPATNĚ, provlečenou sponou začne popruh prokluzovat už při zatížení okolo 350 kg. (Více informací: Porovnávací test spon)

Dvojitá spona

68746Dvojitá tzv. double spona je modernější konkurentkou jednoduché spony, která odstraňuje problémy spojené s provlékáním popruhu. Popruh už je ve sponě totiž provlečený, jednotlivé části spony se jen zasadí do sebe a spona se dotáhne. Nutno dodat, že také podstatně jednodušeji než spona jednoduchá. Double spona je založena na principu změny úhlu. Po dotažení popruhu leží spona na těle, v ose s provléknutým popruhem, menší vrchní část tlačí popruh směrem k vnitřní hraně spodní části a tím je popruh uzamčen a neprokluzuje. Čím větší zatížení na sponu působí tím lépe samosvorný efekt funguje, ostatně u jednoduché spony to platí také. Pootočením spony - odkloněním od těla se menší vrchní část spony posune směrem do středu a popruh může volně procházet. Nevyklouzne však ze spony zcela, neboť na konci popruhu je zašitá bambule, která brání úplnému vyklouznutí popruhu.

Safety buckles systém

68747 Už z názvu tohoto systému vyplývá jeho největší přednost. Tento systém provlékání popruhu sponou je založen na podobném principu jako dvojitá spona. S tím rozdílem, že jednotlivé části spony jsou k sobě sešité popruhem a proto sponu nelze rozpojit. Proto je spona bezkonkurenční pro dětské úvazky, neboť vylučuje špatné provlečení nebo otevření. Další výhodou je její snadné a rychlé dotahování. Safety buckles systém používáme na našem úvazku BRIO II.