Hledat

PREVENTIVNÍ STAHOVÁNÍ Z TRHU

69459PREVENTIVNÍ STAHOVÁNÍ Z TRHU
Singing Rock oznamuje zákazníkům, že část vyrobených horolezeckých úvazků CRUX, NARA, NEMO může být vzhledem k nedodržení výrobní technologie potenciálně nebezpečná. Tato vada byla zjištěna při pravidelné interní kontrole kvality a doposud se neprojevila při běžném použití.

Pokud vlastníte některý z uvedených typů, prosíme, věnujte pozornost následujícímu sdělení.

Identifikace – jméno výrobku/dotčené výrobní šarže:
Číslo výrobní šarže najdete na etiketě podle přiložené fotografie a jde konkrétně o 7-místné číslo v jinak delším výrobním čísle. Porovnejte toto číslo se seznamem uvedeným níže. Pokud mezi uvedenými čísly najdete číslo vašeho výrobku, prosíme o jeho vrácení přímo na adresu Singing Rock (k výměně obratem) nebo vašemu prodejci.

CRUX
1071050; 1071051; 1071130; 1075163; 1075162; 1077978; 1077980; 1062912; 1064334; 1063634; 1071048; 1071049; 1071129; 1075159; 1075160; 1075161; 1080987; 1071046; 1071047; 1071128; 1075158; 1077981; 1086111; 1071054; 1071131; 1077976; 1077977; 1070798; 1071045; 1071127; 1086110

NARA
1071104; 1071105; 1071106; 1075178; 1078062; 1062913; 1063636; 1064362; 1071101; 1071102; 1071103; 1075176; 1075177; 1078063; 1089901; 1086397; 1071093; 1071100; 1075174; 1075175; 1071088; 1071090; 1075173; 1085477; 1085479

NEMO
1071120; 1071121; 1071122; 1075166; 1075167; 1075168; 1089748; 1075169; 1062916; 1064364; 1063638; 1071123; 1071124; 1075170; 1071125; 1075171; 1075172; 1080254; 1086109

Výrobce: LANEX a.s., divize Singing Rock
Datum výroby: 10/2010 – 5/2011
Riziko: Možná technologická nepřesnost ve výrobě vedoucí ke snížení pevnosti
pásu úvazku – viz pdf

Tato vada se doposud neprojevila při běžném použití. Přesto jsme se z důvodu potenciálního nebezpečí uvolnění materiálu v místě zašití rozhodli pro stažení výrobků uvedených výrobních sérií z trhu a jejich výměnu za nové.

Všechny tři úvazky doznají konstrukčních změn, které odstraní případné riziko technologické chyby ve výrobě.

Prosíme tedy o vrácení vašeho úvazku, který bude obratem nahrazen úvazkem novým.

Adresa pro české zákazníky:
Singing Rock s.r.o.
Poniklá 317
512 42 Poniklá

Děkujeme vám za pokračující podporu a prosíme o přijetí omluvy za nepříjemnosti s tímto spojené.
Singing Rock team