Jubilanti 25 let se Singing Rockem

128918Je ti 25let? To už máš kus života za sebou. Stejně jako Singing Rock. Proto jsme se rozhodli rozdat 25 oslavencům 25 sedáků dle jejich výběru. Stačí být jubilantem 25 let se Singing Rockem, být narozen/á 16. 6. 1992 a sedák máš doma.

Přečtěte si pravidla a pokud patříte mezi ty šťastné oslavence, pošlete nám e-mail nebo soukromou zprávu na Facebook.

Pravidla jubilantů 25 let se Singing Rockem

Výherní akce probíhá v termínu od 16. 6. 2017 do 16. 7. 2017. Zapojit se může fyzická osoba narozená 16. června 1992. Předmětem výherní akce je rozdání 25 sedacích úvazků Singing Rock, dle volby účastníka.

Zájemce o výherní akci musí splňovat následující podmínky:
  • musí být narozen/a 16. června 1992
  • musí pravdivě odeslat jméno, příjmení a datum narození v soukromé zprávě adresované facebookové stránce Singing Rock nebo prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@singingrock.cz  
  • vyjádří souhlas s pravidly a podmínkami výherní akce odesláním povinných údajů
  • účastník se může zúčastnit pouze jednou a získat maximálně jednu cenu.
Účastník výherní akce dále souhlasí, že v případě výhry se zavazuje prokázat svou totožnost a datum narození posláním scanu nebo fotokopie občanského průkazu, pasu nebo jiného dokladu, kde bude patrné jméno a příjmení a datum narození.

Pokud bude účastníků narozených 16. 6. 1992 více než 25, je rozhodující datum odeslání zprávy/e-mailu, přičemž dříve odeslané zprávě/e-mailu se dává přednost.

Singing Rock má právo vyloučit z účasti ve výherní akci účastníka, který poruší pravidla této výherní akce, nebo pokud má podezření na podvodné či nekalé jednání účastníka.

Účastí ve výherní akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly výherní akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím, v rámci této výherní akce poskytnutých, osobních údajů - jméno, příjmení, datum narození, adresa a telefon (dále jen "údaje") pro účely uspořádání a vyhodnocení výherní akce a doručení výher.

Výhra je neprodejná. Výhru nelze vyplatit v hotovosti nebo vyměnit za jiné věci či hodnoty. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, t. j. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo Singing Rock použít pro jiné účely podle vlastního uvážení.

Slavte s námi ;-)
SINGING ROCK
tým