Speciální školení

Školení zaměřená na specifické požadavky klienta dle daného 103486 provozu. V současné době SINGING ROCK v této kategorii nabízí čtyři tématicky zaměřené kurzy, možnost školení dle konkrétních potřeb klienta a rekvalifikační kurz pro pracovníky a uchazeče o zaměstnání, kteří budou ve svém povolání vykonávat výškové práce nebo periodické prohlídky OOPP.

103474Lanové parky

Pro obsluhu lanových center, lanových parků a pro organizace zajišťující volnočasové aktivity.

 • cílové objekty pohybu: lanové parky, lanová centra
 • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, oblékání OOPP klientům, využití lezeckého vybavení pro instalaci lanových překážek, dopomoc a záchrana z lanových překážek, využití jednoduchých kladkostrojů a další
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den) 103480
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

103475Evakuace z lanových drah

Pro obsluhu lanových drah a složky integrovaného záchranného systému (IZS).

 • cílové objekty pohybu: sedačkové a kabinkové lanové dráhy
 • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování na konstrukcích lanové dráhy, BOZP na pracovišti, nácvik evakuace pasažérů z lanové dráhy, permanentní záchytné systémy a další
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

103476Periodické prohlídky OOPP

Školení odborně způsobilé osoby pro periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky dle ČSN EN 365.

 • cílové skupiny: uživatelé, prodejci, BOZP technici, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další
 • teoretická část: legislativa ČR a EU, rozdělení OOPP proti pádu, značení jednotlivých produktů, možnosti pro zápis a elektronickou evidenci kontrolovaných produktů
 • praktická část: seznámení se s vybavením pro periodické prohlídky OOPP proti pádu, detailní prohlídky jednotlivých druhů OOPP proti pádu, cvičení zápisu periodických prohlídek
 • rozsah školení: 14 hodin (2 dny)
 • platnost certifikátu: 24 měsíců

Po úspěšném ukončení školení je absolvent oprávněn kontrolovat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak!


103477Produktové školení 103481

Školení o produktech SINGING ROCK napříč celým sortimentem, jehož součástí je možnost vyzkoušení a praktické ukázky využití OOPP SINGING ROCK a distribuovaných značek.

 • cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci, pracovníci pověření výběrem OOPP pro své zaměstnance
 • teoretická část: seznámení s kompletním sortimentem výrobků SINGING ROCK
 • praktická část: praktické ukázky využití OOPP SINGING ROCK v praxi, možnost vyzkoušení OOPP pod dohledem školitele
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

103478Školení Klient

Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou na přání klienta, při kterých se mohou prolínat prvky ze všech tříd.

 • cílové objekty pohybu: dle potřeb klienta
 • teoretická část: dle přání klienta, legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část: školení dle přání klienta, která mohou obsahovat prvky z Tříd 1, 2 a 3
 • rozsah školení: dle domluvy s klientem
 • platnost certifikátu: dle rozsahu školení

Součástí těchto školení je komplexní servis včetně zpracování analýzy rizik na pracovišti, návrhy systému zajištění pracovníků v daném provozu v rámci BOZP dle platné legislativy EU a ČR, školení věnované jen evakuačním technikám apod.

Školení Klient mohou také využít složky IZS dle přání na speciální doškolení.


103479Rekvalifikační kurz Výškový specialista

Kurz akreditovaný MŠMT určený pro uchazeče o zaměstnání, kteří se budou ve svém povolání pohybovat ve výškách a nad volnou hloubkou v ČR i v zahraničí. Jeho součástí je i školení pro vykonávání periodických prohlídek OOPP proti pádu.

Akreditovaný kurz obsahuje školení BOZP pro práce ve výškách:

 • Tř.1 - Střechy a konstrukce
 • Tř.2 - Lanové přístupy
 • Osoba odborně způsobilá pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu
 • Mezinárodně uznávaná licence IRATA Level 1
 • cílové objekty pohybu: střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje, formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny, výškové budovy, sila, obtížně přístupné prostory a další
 • rozsah školení: 100 hodin (9 dnů výuky + 1 den zkoušky)

104849Test Day

Speciálně zaměřený workshop na testování nových, použitých a poškozených osobních ochranných prostředků proti pádu (OOPP).

 • cílové skupiny: workshop je primárně určen pro frekventanty, kteří mají následující den školení pro periodické prohlídky OOPP, ale vítáni jsou i ostatní, které zajímá vybavení pro práce ve výškách, horolezectví, záchranu a další