Školení revizních techniků OOPP

103493Školení, jehož absolventem je osoba odborně způsobilá pro periodické prohlídky osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky.
Po úspěšném ukončení je revizní technik oprávněn kontrolovat OOPP proti pádu
z výšky všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak!

 • cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci OOPP, technici BOZP, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další

Náplň školení  103496

 • teoretická + praktická část:
  Školení je věnováno především praktickému seznámením
  se s kontrolami OOPP, kde je kladen důraz na řádné vyplnění revizních protokolů, detailní kontrolu OOPP, čištění OOPP, hlubší rozbor vlastností OOPP oproti standartnímu uživateli.

  V případě školení v POLYGONU Poniklá je jeho součástí i ukázka pevnosti nového a opotřebovaného materiálu na trhačce a pádové věži a nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock.
 • praktická zkouška:
  kompletní revize OOPP včetně zápisu do revizního protokolu

Doplňující informace

 • místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno (bez testů pevnosti a ukázky výroby OOPP)

 • počet účastníků: max. 22 95557

 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)

 • výstup: certifikát, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 24 měsíců


Cena

 • cena školení: 1984,- Kč bez DPH (2400,- Kč včetně DPH)


Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky


Fotogalerie ze Školení revizních techniků OOPP