SINGING ROCK Test Day

104845Speciálně zaměřený workshop 104847 na testování nových, použitých a poškozených osobních ochranných prostředků proti pádu (OOPP).


 • cílové skupiny: Toto odpoledne je primárně určeno pro frekventanty, kteří mají následující den školení pro periodické prohlídky OOPP, ale vítáni jsou i ostatní, které zajímá vybavení pro práce ve výškách, horolezectví, záchranu a další.

Náplň školení

 • teoretická + praktická část: 
  Po dobu celého odpoledne se trhají, natahují, různě zatěžují a testují textilní a kovové OOPP. Dále  probíhají ukázky snižování pevnosti lana při použití různých uzlů. Je zde i prostor pro testování vašich vlastních starších různě poškozených nebo značně opotřebených OOPP. (S sebou si tedy vezměte rozličné OOPP, které byste rádi otestovali.) Testy probíhají na statických trhačkách i pádové věži, přičemž je testování vždy doplněno přesným výsledkem z tenzometrů.

  Součástí workshopu je i nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock a prohlídka výcvikového POLYGONU Poniklá, oboje doplněné odborným výkladem. Na závěr je zařazena ukázka evakuace zraněného elektrotechnika z příhradové konstrukce a předvedení některých OOPP v praxi.

  Zajímavá jistě bude i večerní diskuse v restauraci v místě ubytování (tato náplň se asi bude týkat zejména účastníků, kteří mají další den pokračující školení).

Doplňující informace

 • místo školení: POLYGON Poniklá a tovární budova 104848
  SINGING ROCK v Poniklé

 • počet účastníků: max. 22

 • rozsah školení: cca 4 hodiny
  (začátek 13:30 h, předpokládaný konec 17:30 h)

 • školitel: Lukáš Neklan

Cena

 • cena workshopu: 405,- Kč bez DPH (490,- Kč včetně DPH),
  platba hotově na místě nebo jako součást platby za školení "Periodické prohlídky OOPP"

Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky