Sedací (bederní) úvazek - EN 12277 Typ C

Bederní úvaz, neboli jak říká norma navazovací úvazek (obvykle slangově nazývaný sedák), je součást horolezeckého vybavení. Jednoduchá otázka pro vás.

„Víte k čemu sedák vlastně slouží?“
Jedna z definicí říká, že slouží ke spojení lezce s lanem. V minulosti se horolezci navazovali přímo na lano. Buď pouhou dračí smyčkou okolo pasu nebo na tzv. kšandičky přes hrudník. Nikdo moc nepadal. Pád se považoval za selhání a o takové události se ještě dlouho mluvilo. Dnes se pro spojení s lanem nejvíce používá sedací úvazek (správně asi „lezací“, protože předpokládáme, že se v něm více leze než sedí.). Dále je možno se navázat na kombinovaný úvazek čili pomocí kombinace hrudního a sedacího úvazku. Dalším z nejběžnějších způsobů navazování je použití celotělového postroje. Ke spojení neboli navázání se používá při většině horolezeckých aktivit uzel. Ve výjimečných případech karabina(y).

Sedací úvaz běžné konstrukce se skládá z bederního pásu a dvou pásů pro nohy (jednoduše řečeno nohavičky), které obepínají nohy. Nohavičky bývají spojené dalším popruhem. Tento popruh (někdy též spojovačka) je spojen s bederním pásem popruhovým okem, které tvoří tzv. slaňovací oko (nazývané též jako jistící). V zadní části bývá bederní pás spojen s nohavičkami elastickými popruhy, které zajišťují správnou polohu nohaviček. Bederní pás a nohavičky bývají nastavitelné pomocí jednodílné či dvoudílné spony různých konstrukcí. Na úvazku bývá dále určitý počet materiálových poutek, většinou 4, a tahací oko o různé nosnosti. Nyní jsme popsali nejběžnější konstrukci sedacího úvazku.

Ovšem kromě způsobu spojení s lanem nás většinou zajímá, kolik takový úvazek vydrží, když do něj spadnu nebo když ho jinak zatížím. K ověření slouží normované testy popsané evropskou normou EN12277. Dle této normy patří sedací úvazek do kategorie C.

Zkouška pásu

Pás se upne mezi dva čepy průměru 20 mm. Dále se zatíží silou 1+0,1kN.

Křídou se označí popruh u hrany každé pevnostní spony. Potom zatížení rovnoměrně stoupá v intervalu 2-/+0,25 min. až na hodnotu 10 +0,1kN.

Toto zatížení působí 3+/-0,25min.

Po odlehčení se opět označí popruh u hrany spony a po rozepnutí spony se změří vzdálenost mezi oběma značkami. Maximální dovolená vzdálenost je 20 mm.

68780 68782

Celý úvazek

68781Figurína hlavou vzhůru je pozvolna zatěžována až na hodnotu 0,8+/-0,01kN.

Při tomto zatížení se ověří, že spony a navazovací bod leží symetricky k rovině souměrnosti a zároveň se např. křídou označí popruh u hrany každé pevnostní spony. Poté se úvazek rovnoměrně zatíží v intervalu 2+/-0,25 min. až na hodnotu 15+0,3kN. Toto zatížení působí po dobu 1+/- 0,25min. a potom se maximálně na 1 min. úplně odlehčí. Následuje nové rovnoměrné zatížení na 15+0,3kN po dobu 3+/-0,25 min.

Po odlehčení se opět udělá značka na popruhu u hrany každé pevnostní spony a po sejmutí úvazku s figuríny se změří vzdálenost mezi dvěma značkami u každé spony. (Max. povolený prokluz spony je 20mm).

Test je úspěšný pokud:
  • nedošlo k přetržení nosné součásti (pevnostní šití může být poškozeno)
  • nedošlo k uvolnění figuríny z úvazku
  • prokluz spony není větší než 20mm

Popis obrázku:
1 - torzo
2 - lano EN 892
3 - úvazek EN 12277

Další náležitosti:
Kromě popsaných pevnostních testů vyžaduje norma ověření požadavků na ergonomii, stabilitu popruhů, zaoblení spon apod. V této i v ostatních normách na horolezecké pomůcky najdete vždy i články ohledně minimálního nutného značení a ohledně informací, které musí každý výrobce, popř. dovozce k výrobku dodávat (návod k použití v daném jazyce a údaje, které v něm nesmějí chybět).

VIDEO z testování dle EN 12277 Type C - Sedacího (bederního) úvazku