Rekvalifikační kurz Výškový specialista

103561Tento kurz je akreditovaný u MŠMT a je určený pro uchazeče o zaměstnání, kteří se budou ve svém povolání pohybovat ve výškách a nad volnou hloubkou v ČR i v zahraničí. Jeho součástí je i školení pro vykonávání periodických prohlídek osobních ochranných prostředků proti pádu.

Tento akreditovaný kurz obsahuje školení BOZP pro práce ve výškách:

 • cílové objekty pohybu: střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje, formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny, výškové budovy, sila, obtížně přístupné prostory a další.


Náplň školení  103562

 • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, IRATA a prohlídky OOPP dle EN 365
 • teoretická zkouška: písemný test
 • praktická část: zajištění BOZP na pracovišti, seznámení se s OOPP proti pádu, polohovací techniky za pomoci OOPP proti pádu, zajištění proti pádu za pomoci OOPP proti pádu,
  lanové přístupy, vyvazování kotevních bodů, evakuace včetně záchrany a další
 • praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP


Doplňující informace  103564

 • s sebou na školení: pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

 • místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno

 • počet účastníků: dle dohody

 • rozsah školení: 100 hodin (9 dnů výuky + 1 den zkoušky) Celý kurz musí uchazeč absolvovat do 90 dnů od účasti na první části kurzu!
 • výstup: certifikáty, osobní průkaz s fotkou, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátů:
  12 měsíců – T1 střechy a konstrukce a T2 lanové přístupy
  24 měsíců – Odborně způsobilá osoba pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu
  36 měsíců – IRATA Level 1


Cena

 • cena rekvalifikačního kurzu: 50 000,- Kč (tento kurz je akreditovaný MŠMT)


Přihláška, termíny