Prsní (hrudní) úvazek - EN 12277 Typ D

K čemu je takový prsní úvazek dobrý?
Obepíná hrudník, proto se také někdy nazývá hrudní úvaz. Může být klasického tvaru s jedním širokým popruhem okolo hrudníku a ramínky, které tento popruh nesou, nebo tzv. křížový typ ve tvaru čísla 8, jenž je vyroben z jednoho popruhu překříženého na zádech. Prsní úvazek bývá většinou nastavitelný pomocí jedné nebo více spon. Prsní úvazek by měl být seřízen na těle tak, aby byl přiměřeně těsný, žádné jeho části volně neplandaly nebo nevisely, a aby při nádechu jeho navazovací oka byly od sebe vzdáleny max. 2 - 3 cm. Použití samotného prsního úvazku pro spojení s lanem se vyloženě nedoporučuje. Při samotném použití prsáku hrozí ve visu ortostatický šok, tj. zaškrcení okolo hrudníku a v podpaždí s následným kolapsem oběhového systému.

Pro spojení lezce s lanem (při použití hrudního úvazku) se tedy doporučuje tzv. kombinovaný úvaz.

Kombinovaný úvaz
Jedná se současné použití samotného sedacího a samotného prsního úvazu. Takový úvaz udržuje lezce ve svislé nebo v takřka svislé poloze. Zatímco při navázání na samotný sedací úvaz je bod navázání lana k úvazu pod těžištěm těla (čili těžší část těla je nad bodem navázání) a při zachycení pádu hrozí převrácení těla hlavou dolů. Používání kombinovaného úvaz je proto vhodné především při lezení s batohem, pro děti či pro lidi s nadváhou. V případě úrazu drží tento úvazek postiženého ve svislé poloze.

Kombinovaný úvaz se naopak vyloženě nedoporučuje na ledovec resp. v případech, kdy je horolezec navázán nad těžištěm. Při pádu do trhliny dochází k povalení či překlopení parťáka nahoře a ten nemůže pád kamaráda do trhliny zachytit nebo jen velmi obtížně. Zde je samotný sedací úvaz kuriózně výhodou, neboť bod navázání je pod těžištěm těla a při tahu šikmo dolů lze pád mnohem lépe „ustát“. Proto se na ledovci i při použití kombinovaného úvazu, navazujte pouze přímo do sedacího úvazku.

Spojení „sedáku a prsáku“ se provádí buď spojovací smyčkou (pevnost min. 15 kN). Výhodou tohoto způsobu navázání je možnost sundat prsní úvazek (přidat nebo odebrat oblečení) a přitom zůstat navázaný na sedacím úvazku. Druhým způsobem je navázání přímo na lano.

Zkouška prsního úvazku

68783Zkušební torzo je hlavou dolů.
Pozvolna zatěžujeme až na hodnotu (0,8+/-0,1kN). Zkontrolujeme souměrnost ve všech osách, a označíme na popruhu vnější hranu každé nosné spony. Pak dále rovnoměrně zatěžujeme v intervalu 2+/- 0,25min. až na hodnotu 10+ 0,3kN. Toto zatížení působí po dobu 1+/-0,25min. a potom se maximálně na 1 min. úplně odlehčí.

Následuje nové rovnoměrné zatížení na 10+0,3kN po dobu 3+/-0,25min.

Po odlehčení se na popruhu označí nová poloha vnější strany spony.

Popruh uvolníme ze spony a změříme vzdálenost. max. je povolen prokluz 2 cm.

Popis obrázku:
1 - torzo
2 - lano EN 892
3 - úvazek EN 12277 kategorie D
4 - sedací úvazek EN 12277 kategorie C

Kdy tedy kombinovaný úvazek používat?
Neexistuje univerzální pravidlo, můžeme však doporučit následující:

  • při jakémkoliv lezení nebo slaňování s batohem na zádech
  • při lezení v horách
  • při hrozbě dlouhého a tvrdého pádu
  • na klettersteigu (via ferrata)
  • vysokohorská pěší turistika v exponovaném terénu
  • malé děti