POLYGON partneři

V reakci na stoupající zájem o školící programy POLYGONu navázal Singing Rock spolupráci s dalšími školícími centry. Vedle POLYGONů Singing Rock v Poniklé a v Kladně lze školení absolvovat i u našich partnerů v Brně a Ostravě. Jednotný systém školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vytvořený našimi lektory je tak díky tomu dostupný na více místech České republiky.

BRNO

Lezecká stěna DURO

Slaměníkova 23b
614 00 Brno

Ivo Hrdina
tel.: +420 605 522 351
e-mail: polygon@klajda.cz


Ostrava

Polygon Hlubina

Dolní oblast Vítkovice / Areál bývalého dolu Hlubina
Strojovna těžebního stroje
70300 Ostrava

Ondřej Marynčák
tel.: +420 733 779 168
e-mail: info@polygonhlubina.cz

Ústí nad Labem

Požární služby Ústí n.L.

Drážďanská 824/7A
400 07 Ústí nad Labem

Petr Šupita
tel.: +420 777 709 653
e-mail: skoleni@pozarni-sluzby.cz