EN 566 - Smyčky a expresky

Zjištění nosnosti expresky a smyčky.

68774 Vzorky upneme mezi dva čepy s poloměrem v prostoru styku se vzorkem 5+/-0,05mm s povrchem o střední drsnosti Ra nejvýše 0,8mm a hloubce drsnosti Rmax nejvýše 6,3mm. Rychlost zatěžování vzorku je závislá na volné délce upnutí zkušebního vzorku a určí se podle rovnice:
v = 0,5L +/-20%
v = rychlost zatěžování v mm/min
L = volná délka upnutí v mm.

obrazek: 1 - čep, 2 - zkušební vzorek

Použití expreskových smyček

Naše expreskové smyčky bez problémů odolají zatížení 26kN (testováno mezi dvěmi čepy o průměru 10mm). Mějte na paměti, že pevnost celého jistícího řetězce je závislá na pevnosti jeho nejslabšího článku! Je neefektivní kupovat levnější a méně pevné karabiny, pokud je vaše expresková smyčka výrazně pevnější! Sportovní lezec využije kratší délky 11 a 13cm. Krátké expresky se používají hlavně na umělých horolezeckých stěnách, kde dochází k častým úrazů při cvakání druhého postupového jištění. Lezec si do prvního nýtu cvakne svoji dlouhou expresku a při cvakání druhé spadne až na podlahu. V těchto případech je každý centimetr dobrý. Dlouhé expresky používáme hlavně v místech, kde potřebujeme prodloužit jištění, aby nám netáhlo (nedřelo) lano.

Použití smyček

Horolezci využijí SMYCE jako odsedávačky, k prodloužení jistícího bodu, k jištění za hroty a hodiny a v mnoha dalších nečekaných situacích. Smyčky jsou běžným vybavením pro jakékoliv outdoorové aktivity.

My jsme zvolili šité smyčky, které jsou mnohem pevnější oproti běžnému spojení uzlem. S pevností 25 kN bohatě převyšují normou požadovanou pevnost. Vyrábíme je v délkách 20, 60, 80 a 120 cm.

Expreskové smyčky dyneemy vs. normální

I při menší šířce dyneemového popruhu vykazují dyneemové expresky dostatečnou požadovanou pevnost. Užitím užšího dyneemového popruhu dosáhneme i dalšího bezpečnostního aspektu: užší expresková smyčka znamená menší (příznivější) zatěžování karabiny.

68775