EN 564 - Pomocné šňůry

ZKOUŠENÍ POMOCNÝCH ŠŇŮR

PRŮMĚR

Šňůry mají mít podle EN 564 průměry 4, 5, 6, 7 a 8 mm. Průměry 2 mm – lavinová šňůra, 3 mm – kladívková šňůra a 9 mm - silová šňůra, neodpovídají normě.

PEVNOST

Minimální pevnosti šňůr podle EN 564 uvádí následující tabulka:

Průměr (mm) Minimální pevnost (kN)
4 3,2
5 5,0
6 7,2
7 9,8
8 12,8