EN 1891 - Statická lana

ZKOUŠENÍ STATICKÝCH LAN PODLE EN 1891

PRŮMĚR

Tato veličina se měří při zatížení lana závažím o hmotnosti 10 kg. Lana mohou mít minimální průměr 8,5 mm a maximální 16 mm.

PRODLOUŽENÍ – PRŮTAŽNOST

Užitné statické prodloužení se zkouší při aplikaci zkušebního závaží o hmotnosti 150 kg (předchozí předpětí 50 kg). Nesmí překročit 5 %.

STATICKÁ PEVNOST

Je vždy udávána na visačkách lan a liší se podle průměru lana a druhu použitého materiálu. EN 1891 vyžaduje, aby lana skupiny A měla minimální statickou pevnost bez ukončení 22 kN a lana typu B statickou pevnost minimálně 18 kN.

POZOR! Maximální doporučené zatížení lana je 1/10 nominální (jmenovité) pevnosti uvedené na visačce výrobku.

POŽADAVKY Z HLEDISKA VLASTNOSTÍ MATERIÁLU

Statická lana se musí podle EN 1891 vyrábět z materiálu, který má bod tavení vyšší než 195 °C, takže pro jejich výrobu nelze použít polyetylen a polypropylen. Lana, která jsou z těchto materiálů vyráběna pro canyoning, normě nepodléhají, i když ji z hlediska statické pevnosti a dalších parametrů splňují.

POSUV OPLETU

Tento parametr je důležitý hlavně při slanění po statických lanech – pokud by nebyl dodržen, ohrozilo by nahrnutí pláště na jádře před slaňovací brzdou bezpečný sestup. U lan typu A nesmí posuv překročit na délce 2 m cca 40 mm (platí pro lana do průměru 12 mm). U lan typu B nesmí překročit 15 mm.

DYNAMICKÝ VÝKON

Zkušební zařízení je obdobné jako pro zkoušení horolezeckých lan, pouze lano je dlouhé cca 2 m. Na koncích má osmičkové uzly a zkouší se pády s pádovým faktorem 1. Lano musí při zkoušce vydržet pět pádů. Lana A se zkoušejí závažím o hmotnosti 100 kg. Lana B se zkoušejí závažím o hmotnosti 80 kg. Minimální počet pádů bez přetrhnutí je pět.

UZLOVATELNOST

Na zkoušeném laně se uváže jednoduchý uzel a zatíží se hmotností 10 kg. Následně se změří vnitřní průměr uzlu a vypočte se koeficient uzlovatelnosti. Ten může být max. 1,2násobkem průměru lana.

Požadavky normy EN 1891 - statická lana

Předepsané hodnoty

Sledovaný parametr Typ lana A Typ lana B
Průměr lana 8.5 – 16 mm 8.5 – 16 mm
Koeficient uzlovatelnosti Max. 1.2 Max. 1.2
Posuv opletu Max. 40 mm Max. 15 mm
Prodloužení Max. 5% Max. 5%
Srážlivost Není definována Není definována
Rázová síla Max. 6 kN Max. 6 kN
Počet pádů s pádovým faktorem 1 Min. 5 Min. 5
Pevnost bez uzlů 22 kN 18 kN
Pevnost s uzly Min. 15 kN (3 minuty) Min. 12 kN (3 minuty)