Celotělový úvazek - EN 12277 Typ A

Jak takový úvazek vypadá?
Norma říká, že celotělový úvazek typu A pro dospělé osoby, který obepíná horní část trupu a stehna, udrží osobu v bezvědomí ve vzpřímené poloze. Úvazek typu B umí to samé, ale je určen pro osoby do 40 kg – „dětský“. Krom jiných požadavků na pevnost se tyto dva typy celotělových úvazků liší i konstrukcí, tj. části popruhů, které jsou při visu v kontaktu s tělem lezce, musejí být široké nejméně 43 mm pro úvazek typu A a 28 mm pro úvazek typu B.

K čemu je takový celotělový úvazek dobrý?
Celotělový úvaz udržuje lezce ve svislé nebo v takřka svislé poloze.
Zatímco při navázání na samotný sedací úvaz je bod navázání lana k úvazu pod těžištěm těla (čili těžší část těla je nad bodem navázání) a při zachycení pádu hrozí převrácení těla hlavou dolů.
Používání „celotěláku“ je proto vhodné především při lezení s batohem, pro děti či pro lidi s nadváhou.
V případě úrazu drží tento úvazek postiženého ve svislé poloze.

Celotělový postroj se naopak vyloženě nedoporučuje na ledovec resp. v případech, kdy je horolezec navázán nad těžištěm, což u celotěláků běžné konstrukce bývá. Při pádu do trhliny dochází k povalení či překlopení parťáka nahoře a ten nemůže pád kamaráda do trhliny zachytit nebo jen velmi obtížně. Zde je samotný sedací úvaz kuriózně výhodou, neboť bod navázání je pod těžištěm těla a při tahu šikmo dolů lze pád mnohem lépe „ustát“.

Kdy tedy celotělový úvazek používat?
Neexistuje univerzální pravidlo, můžeme však doporučit následující:
 • při jakémkoliv lezení nebo slaňování s batohem na zádech
 • při lezení v horách
 • při hrozbě dlouhého a tvrdého pádu
 • na klettersteigu (via ferrata)
 • vysokohorská pěší turistika v exponovaném terénu
 • malé děti

Zkouška hlavou nahoru

68777Zkušební torzo je hlavou vzhůru.
Figurína hlavou vzhůru je pozvolna zatěžována až na hodnotu 0,8+/-0,01kN. Při tomto zatížení se ověří, že spony a navazovací bod leží symetricky k rovině souměrnosti a zároveň se např. křídou označí popruh u hrany každé pevnostní spony. Zatěžujeme rovnoměrně stoupajícím zatížením v intervalu 2+/-0,25min. až na hodnotu 15+0,3kN. Toto zatížení působí po dobu 1+/-0,25min. a potom se maximálně na 1min. odlehčí. Následuje nové rovnoměrné zatížení na 15+0,3kN po dobu 3+/-0,25min. Po odlehčení se opět udělá značka na popruhu u hrany každé pevnostní spony a po sejmutí úvazku s figuríny se změří vzdálenost mezi dvěma značkami u každé spony. (Max. povolený prokluz spony je 20mm).

Test je úspěšný pokud:
 • nedošlo k přetržení nosné součásti (pevnostní šití může být poškozeno)
 • nedošlo k uvolnění figuríny z úvazku
 • prokluz spony není větší než 20 mm
Popis obrázku:

1 - torzo
2 - lano EN 892
3 - celotělový úvazek EN 12277 kategorie A

Zkouška hlavou dolů

68776Zkušební torzo je hlavou dolů.
Figurína hlavou dolů je pozvolna zatěžována až na hodnotu 0,8+/-0,01kN. Při tomto zatížení se ověří, že spony a navazovací bod leží symetricky k rovině souměrnosti a zároveň se např. křídou označí popruh u hrany každé pevnostní spony. Pak dále rovnoměrně zatěžujeme v intervalu 2+/- 0,25min. až na hodnotu 10+0,2kN. Toto zatížení působí po dobu 1+/-0,25min. a potom se maximálně na 1 min. úplně odlehčí. Následuje nové rovnoměrné zatížení na 10+0,3kN po dobu 3+/-0,25min. Po odlehčení se opět udělá značka na popruhu u hrany každé pevnostní spony a po sejmutí úvazku s figuríny se změří vzdálenost mezi dvěma značkami u každé spony. (Max. povolený prokluz spony je 20mm).

Test je úspěšný pokud:
 • nedošlo k přetržení nosné součásti (pevnostní šití může být poškozeno)
 • nedošlo k uvolnění figuríny z úvazku
 • prokluz spony není větší než 20 mm
Popis obrázku:

1 - torzo
2 - lano EN 892
3 - celotělový úvazek EN 12277 kategorie A

Další náležitosti:
Kromě popsaných pevnostních testů vyžaduje norma ověření požadavků na ergonomii, stabilitu popruhů, zaoblení spon apod. V této i v ostatních normách na horolezecké pomůcky najdete vždy i články ohledně minimálního nutného značení a ohledně informací, které musí každý výrobce, popř. dovozce k výrobku dodávat (návod k použití v daném jazyce a údaje, které v něm nesmějí chybět).