Celotělový dětský úvazek - EN 12277 Typ B

Tento úvazek je speciálně konstruován pro osoby, které nemají vyvinutý pas, nebo jej mají nevýrazný a jejich hmotnost nepřevyšuje 40 kg a nejsou vyšší než 140 cm.

Zkouška hlavou nahoru

68779Zkušební torzo je hlavou vzhůru.
Figurína hlavou vzhůru je pozvolna zatěžována až na hodnotu 0,5+/-0,01kN. Při tomto zatížení se ověří, že spony a navazovací bod leží symetricky k rovině souměrnosti a zároveň se např. křídou označí popruh u hrany každé pevnostní spony. Zatěžujeme rovnoměrně stoupajícím zatížením v intervalu 2+/-0,25min. až na hodnotu 10+0,3kN. Toto zatížení působí po dobu 1+/-0,25min. a potom se maximálně na 1min. odlehčí. Následuje nové rovnoměrné zatížení na 10+0,3kN po dobu 3+/-0,25min... Po odlehčení se opět udělá značka na popruhu u hrany každé pevnostní spony a po sejmutí úvazku s figuríny se změří vzdálenost mezi dvěma značkami u každé spony. (Max. povolený prokluz spony je 20mm).

Test je úspěšný pokud:
  • nedošlo k přetržení nosné součásti (pevnostní šití může být poškozeno)
  • nedošlo k uvolnění figuríny z úvazku
  • prokluz spony není větší než 20 mm

Popis obrázku
1 - torzo na dětské úvazky
2 - lano EN 892
3 - celotělový dětský úvazek, EN 12277 kategorie B

Zkouška hlavou dolů

68778Zkušební torzo je hlavou dolů.
Figurína hlavou dolů je pozvolna zatěžována až na hodnotu 0,5+/-0,01kN. Při tomto zatížení se ověří, že spony a navazovací bod leží symetricky k rovině souměrnosti a zároveň se např. křídou označí popruh u hrany každé pevnostní spony. Pak dále rovnoměrně zatěžujeme v intervalu 2+/- 0,25min. až na hodnotu 7+0,2kN. Toto zatížení působí po dobu 1+/-0,25min. a potom se maximálně na 1 min. úplně odlehčí. Následuje nové rovnoměrné zatížení na 7+0,3kN po dobu 3+/-0,25min. Po odlehčení se opět udělá značka na popruhu u hrany každé pevnostní spony a po sejmutí úvazku s figuríny se změří vzdálenost mezi dvěma značkami u každé spony. (Max. povolený prokluz spony je 20mm).

Test je úspěšný pokud:
  • nedošlo k přetržení nosné součásti (pevnostní šití může být poškozeno)
  • nedošlo k uvolnění figuríny z úvazku
  • prokluz spony není větší než 20 mm

Popis obrázku
1 - torzo na dětské úvazky
2 - lano EN 892
3 - celotělový dětský úvazek, EN 12277 kategorie B

Další náležitosti:
Kromě popsaných pevnostních testů vyžaduje norma ověření požadavků na ergonomii, stabilitu popruhů, zaoblení spon apod. V této i v ostatních normách na horolezecké pomůcky najdete vždy i články ohledně minimálního nutného značení a ohledně informací, které musí každý výrobce, popř. dovozce k výrobku dodávat (návod k použití v daném jazyce a údaje, které v něm nesmějí chybět).