Třída 3

Určena pro výškové pracovníky s prokazatelnou praxí 103473 a znalostmi Tříd 1 a 2. Školení se zaměřují na koordinaci pracovních týmů, evakuaci, záchrany při práci ve výškách
a speciální zdvihací a spouštěcí techniky.

103471Speciální techniky

Pro výškové pracovníky s prokazatelnou praxí a znalostmi z Tříd 1 a 2.

  • cílové objekty pohybu: výškové budovy, sila, příhradové konstrukce, obtížně přístupné prostory, střechy, jevištní konstrukce, jeřáby, komíny a další
  • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
  • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP, BOZP na pracovišti, koordinace pracovních týmů, instalace výstupového lana, lanové techniky, záchrana, evakuace, spouštění a vytahování zraněného, kladkostroje a další
  • rozsah školení: 30 hodin (4 dny)
  • platnost certifikátu: 12 měsíců

  • pro více informací o podobě a cenách školení kontaktujte lektory z našeho POLYGON Teamu

Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro kurz IRATA Level II a Level III.