Školení osob pověřených prováděním revizních kontrol OOPP

Oprávnění se vztahuje na výrobky:
  • SINGING ROCK
  • Lanex + Tendon
  • Kong
  • Kask
  • Raveltik + Grivel

Cílová skupina:
OSVČ / firmy

Termín školení:
16. 5. 2012

Rozsah školení:
9:30 - 9:45 prezentace
10:00 - 12:00 zahájení školení - Singing Rock, Lanex, Tendon, Kask, Kong, Raveltik, Grivel
12:00 - 12:30 oběd
12:45 - 15:00 školení
15:00 - 17:30 zkoušky
17:30 ukončení školení

Cena:
Singing Rock, Lanex + Tendon, Kong, Kask, Raveltik, Grivel - 2000,- Kč/ os. + DPH - platba na místě, event. fakturou

Obsah školení:
Teoretická a praktická příprava k provádění periodických kontrol OOPP dle instrukcí výrobce a EN 365 s přihlédnutím k NV č. 362/2005 Sb.
Školení je zakončeno teoretickou a praktickou zkouškou.

Výstup:
Certifikát k provádění periodických kontrol OOPP výrobce.
Platnost oprávnění 24 měsíců.

Místo školení:
Polygon Singing Rock, Poniklá 317, 512 42 Poniklá

Přihlášky:
Přihlášky zasílejte na adresu dalibor@singingrock.cz

Poznámky:
V ceně školení je zahrnuto: 1x oběd. Cenu stravy nelze odečíst od ceny školení. Dopravu a ostatní výdaje si hradí každý účastník individuálně. Účastníci si přivezou s sebou psací potřeby a oprávnění ke kontrolám - pokud jej vlastní.